Tweadle logo

Privacyverklaring Tweadle

Dit is de Privacyverklaring van ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) voor de website van Tweadle. Tweadle is een handelsnaam van ABN AMRO. ABN AMRO is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met Tweadle kun je een lening afsluiten om de aankoop van een product of dienst te financieren. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door voordat je de website van Tweadle gebruikt.

Meer weten over hoe ABN AMRO omgaat met persoonsgegevens? Hier vind je de algemene privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

 1. Als je een lening bij Tweadle aanvraagt verwerkt ABN AMRO je:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • adres, postcode en woonplaats

  Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doelen:

  • om je te kunnen identificeren
  • om te controleren of je 18 jaar of ouder bent
  • voor de tenaamstelling in de kredietovereenkomst
  • om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van de lening en in het kader van relatiebeheer
  • om een BKR-check te kunnen uitvoeren.

 2. Als je een lening bij Tweadle aanvraagt, verwerken we ook je burgerservicenummer (BSN). We zijn wettelijk verplicht om je BSN door te geven aan de Belastingdienst (renseignering).

 3. We gebruiken jouw rekeningnummer (IBAN) om het maandbedrag van de lening af te schrijven. In de aanvraagprocedure vragen we je om via iDEAL € 0,01 naar ons over te maken met de rekening waarvan we het maandbedrag gaan afschrijven. Zo kunnen we je rekeningnummer checken. Via de tenaamstelling van jouw rekening kunnen we je identiteit controleren.

 4. We moeten weten of je inkomen voldoende is om de aangevraagde lening te kunnen terugbetalen. Daarom checken we jouw kredietwaardigheid. Voor deze check vragen we je eventuele DUO-leningen (studieschuld) en/of leningen bij familie of bekenden in te vullen. Verder gebruiken we de volgende gegevens van jou:

  1. inkomsten
  2. uitgaven
  3. opgebouwd pensioen
  4. woonlasten
  5. type dienstverband
  6. gezinssamenstelling
  7. geboortedatum

  Deze gegevens hebben we van jou verkregen via de Tweadle app. De Tweadle app verzamelt deze gegevens bij Mijn Overheid, de Belastingdienst, UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl.

 5. Als je de aanvraag van jouw lening digitaal ondertekent, verwerken we jouw IP-adres. Jouw IP-adres wordt namelijk automatisch toegevoegd aan je digitale handtekening.

Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Het verzenden van jouw gegevens vanuit de Tweadle app naar ABN AMRO doen wij op basis van jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@tweadle.nl.

Verder verwerken wij jouw gegevens om de overeenkomst met jou aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tweadle maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om de overeenkomst met jou te kunnen aangaan en uitvoeren. De geautomatiseerde besluitvorming bestaat uit het volgende proces:

Met deze uitkomst eindigt het geautomatiseerde besluitvormingsproces.

In het kader van dit proces heb je de volgende rechten:

Worden jouw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en alleen voor zover noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of in zeer beperkte mate voor archiefdoeleinden bewaard.

Delen wij jouw gegevens met anderen?

We kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft bedrijven en financiële instellingen die het mogelijk maken dat de lening tot stand komt. Keuren we je lening-aanvraag goed? Dan sturen we de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst door naar de (web)winkel of leverancier.

We maken voor onze website gebruik van de diensten van cloud-serviceproviders. Om jouw persoonsgegevens te beschermen hebben we contractuele en organisatorische maatregelen genomen. We leggen daarnaast veiligheids- en privacy-eisen op aan onze cloud-serviceproviders. Eén van deze vereisten is dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doelen die hierboven staan.

Daarnaast kunnen we de persoonsgegevens doorgeven aan instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Hierbij kun je denken aan doorgifte van gegevens aan registers, de Belastingdienst en Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarnaast verstrekken we gegevens als dit wettelijk verplicht is.

Jouw rechten

Zie voor een overzicht van jouw privacyrechten, wat deze inhouden en hoe je deze kunt uitoefenen de algemene privacyverklaring van ABN AMRO.

Cookies

Op de website van Tweadle maken we gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. We zijn niet verplicht toestemming te vragen voor het plaatsen van functionele cookies.

Wijzigingen privacyverklaring

ABN AMRO blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. ABN AMRO adviseert je om de Privacyverklaring van Tweadle regelmatig te raadplegen.

Contact

Vragen, suggesties of klachten over Tweadle kun je mailen naar info@tweadle.nl.

Als je privacy-vragen hebt over Tweadle, kun je mailen naar privacy.office@nl.abnamro.com.

powered by abn-amro