Tweadle logo

Productvoorwaarden Tweadle

Wat is een goederenkrediet?

Een goederenkrediet is een aflopende lening voor consumenten. Het goederenkrediet is een bijzondere lening omdat de lening is gekoppeld aan het goed dat je koopt. Het geld dat je bij Tweadle leent (het kredietbedrag) wordt niet aan jou uitbetaald, maar direct aan de leverancier van het goed. Jij ontvangt het goed van de leverancier en betaalt de lening aan Tweadle terug.

Hoeveel moet ik betalen?

 1. Je betaalt iedere maand hetzelfde bedrag: het maandbedrag. Dit maandbedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
 2. Je betaalt een vaste rente. Het rentepercentage blijft dus altijd hetzelfde. Het rentepercentage dat we met jou hebben afgesproken staat in de kredietovereenkomst.
 3. Met het maandbedrag wordt eerst de rente betaald. En dan de openstaande schuld.
 4. Tweadle past altijd hetzelfde rentepercentage toe, ook als je een betalingsachterstand hebt. De rente over je betalingsachterstand wordt vertragingsvergoeding genoemd. De vertragingsvergoeding wordt berekend over het gedeelte van het maandbedrag dat je te weinig hebt terugbetaald en over het gehele resterende aan ons terug te betalen bedrag in de gevallen dat wij dit bedrag in 1 keer mogen opeisen.

Kan ik ook extra aflossen?

 1. Je mag altijd meer aflossen dan je maandbedrag. Op onze website tweadle.nl lees je hoe je meer aflost. Aan meer aflossen zijn geen kosten verbonden.
 2. Als je extra aflost verkort je daarmee de looptijd van je krediet.
 3. Loop je achter met de betaling van je maandbedrag? Dan ziet Tweadle je extra betaling als betaling van de achterstand.

Help, ik kan niet meer betalen. Wat nu?

 1. Neem zo snel mogelijk contact op met ons via info@tweadle.nl. Samen gaan we zoeken naar een passende oplossing.
 2. Neem je geen contact op en loop je 2 maanden achter met betalen dan kunnen we het resterende bedrag in 1 keer opeisen. Dit betekent dat je het bedrag in 1 keer moet terugbetalen. Daarnaast zijn we verplicht de betalingsachterstand te melden bij het BKR.

Wanneer moet ik betalen?

 1. Tweadle brengt standaard het maandbedrag in rekening op de 28ste dag van de maand.
 2. De eerste termijn zal na een volledige maand in rekening worden gebracht. De eerste termijn bestaat uit de betaling over de eerste volledige maand plus het deel van de voorgaande gebroken maand.

Kan ik het krediet ook eerder beëindigen?

 1. Je mag het krediet altijd beëindigen. Op onze website tweadle.nl lees je hoe je het krediet kunt beëindigen.
 2. Als je het krediet hebt beëindigd, ben je wel verplicht de resterende maandbedragen te betalen, tot het krediet helemaal is afgelost.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

 1. Als je overlijdt voordat je 80 jaar bent, hoeft de openstaande schuld niet terugbetaald te worden. Dit noemt de bank kwijtschelden. Kwijtschelden gebeurt alleen als:
  • je altijd op tijd hebt betaald; en
  • je niet overlijdt binnen 6 maanden nadat het bedrag van de lening is uitgekeerd aan de leverancier; en
  • het overlijden binnen 12 maanden aan de bank gemeld wordt.

Wanneer moet ik het bedrag in 1 keer terugbetalen?

 1. Je moet de lening in 1 keer helemaal terugbetalen als Tweadle hierom vraagt. Tweadle kan dit vragen als:
  • je 2 maanden of langer een maandbedrag niet hebt betaald. Ook niet nadat Tweadle je hierom heeft gevraagd;
  • je buiten Nederland bent gaan wonen;
  • Tweadle goede reden heeft om te denken dat je binnen enkele maanden buiten Nederland gaat wonen;
  • je bent overleden en Tweadle met goede reden denkt dat je erfgenamen zich niet zullen houden aan de afspraken uit de kredietovereenkomst;
  • je failliet bent verklaard of de schuldsanering natuurlijke personen op je van toepassing is;
  • je Tweadle met opzet verkeerde informatie hebt gegeven. En Tweadle met de juiste informatie niet deze kredietovereenkomst met je had afgesloten.

Wordt dit Krediet ook geregistreerd bij BKR?

 1. Tweadle is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Tweadle is verplicht dit krediet bij het BKR te registreren. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat je niet teveel krediet krijgt. En om krediet− en betaalrisico's voor andere bedrijven te beperken.
 2. Als je meer dan 2 maanden achterloopt met betalen, meldt Tweadle deze achterstand aan het BKR.

Wat doet Tweadle met mijn persoonsgegevens?

 1. Tweadle verwerkt je persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat Tweadle jouw persoonsgegevens verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de kredietovereenkomst.
 2. Als je onze website bezoekt, bewaart en gebruikt Tweadle een aantal van je persoonsgegevens. Ook verzamelt Tweadle informatie over het gebruik van onze website. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken. Op de website tweadle.nl staat onze privacyverklaring. Hier kun je lezen wat we met jouw persoonsgegevens doen.

Wat kan ik doen als het product niet wordt geleverd zoals afgesproken?

 1. Mocht het door de leverancier geleverde goed niet of slechts gedeeltelijk worden geleverd of niet beantwoorden aan de overeenkomst, dan heb je het recht om Tweadle hierop aan te spreken.
 2. Dit recht ontstaat pas nadat je jouw rechten tegenover de leverancier hebt ingeroepen, maar er niet in geslaagd bent om te verkrijgen waar je op grond van die overeenkomst recht op hebt. Tweadle kan in dat geval gebruik maken van dezelfde rechten als de leverancier.

Vernietiging of ontbinding van de overeenkomst met de leverancier of Tweadle

 1. Indien je bevoegd bent de overeenkomst met de leverancier van het goed te ontbinden of te vernietigen, kun je de kredietovereenkomst met Tweadle ook ontbinden of vernietigen.
 2. Ontbinding of vernietiging van de kredietovereenkomst kan op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijnen als voor de ontbinding of vernietiging van de overeenkomst met de leverancier geldt.
 3. Indien je bevoegd bent de kredietovereenkomst met Tweadle te ontbinden of te vernietigen, kun je de overeenkomst met de leverancier ook ontbinden of vernietigen.
 4. Ontbinding of vernietiging van de overeenkomst met de leverancier kan op dezelfde wijze en met inachtneming van dezelfde termijnen als voor de ontbinding of vernietiging van de kredietovereenkomst geldt.

Aflossingstabel

Kunnen deze voorwaarden nog wijzigen?

 1. Wij mogen deze voorwaarden en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. wijzigen of aanvullen door deze aan te passen:
  • aan technologische ontwikkelingen
  • aan veranderingen in het recht (bijvoorbeeld in wet- en regelgeving)
  • aan veranderingen in uitleg of toepassing van het recht (bijvoorbeeld door een rechterlijke uitspraak, uitspraak van een klachten- of geschillencommissie of een besluit / zienswijze van een toezichthouder of andere autoriteit)
  • aan verandering van ons aanbod van producten en diensten of onze (werk)processen (denk aan modernisering, herinrichting of stroomlijning daarvan)
  • aan iedere andere verandering van omstandigheden of opvattingen die maakt dat wij een redelijk belang bij wijziging hebben.
 2. Wij mogen de voorwaarden niet wijzigen of aanvullen op een manier die in totaliteit het evenwicht tussen jouw en onze rechten en verplichtingen aanzienlijk en ongerechtvaardigd in jouw nadeel verstoort.
 3. Tweadle zal een wijziging 2 maanden vooraf aan je melden door middel van een brief of e-mail. De wijziging geldt voor jou, behalve als je de kredietovereenkomst voor de ingangsdatum van de wijziging hebt beëindigd.

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Met ondertekening van de kredietovereenkomst vraag je aan Tweadle om de kredietovereenkomst direct uit te voeren.
 2. Niet betalen kan ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan moeilijkheden als je in de toekomst een ander krediet wilt afsluiten.
 3. Op de relatie tussen jou en Tweadle zijn ook de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. van toepassing. In de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. word je als ‘u’ aangeduid.
powered by abn-amro